اموزش صوتی مقام بیات و زیر شاخه هایش

مقام بیات که به ام النغمات یا ام المقامات معروف است زیر شاخه ها و گوشه هایی دارد که عبارت اند از:لامی/صافی/ابراهیمی/کرد/مصری/شوری/حسینی/دشتی/نوا/محیر/دوکا/رمل/علی و... که ما در این پست به اموزش صوتی مهمترین ان ها خواهیم پرداخت.

دونکته:

از بهترین محل های اجرای بیات,علاوه بر ابتدا و انتهای تلاوت,ایاتی با مضامین دعا,حکایت و پند و اندرز هستند.

اگر بیات در اوج اجرا شود رفتن به صبا بهتر است و اگر در گام بایین اجرا شود منتقل شدن به مقام رست ارجح است.


ادامه مطلب