آموزش الحان قرانی استاد مهدی دغاغله

8جلسه آموزش نغمات قرانی توسط استاد حاج مهدی دغاغله را به هیچ وجه از دست ندهید،این آموزش ها برای افرادی که به هر دلیلی دست رسی به چنین اساتیدی را ندارند میتوان گفت حکم طلا را دارد.سعى کنید بعد از تسلط روی تمامی مثال هایی که در هر جلسه زده میشود آن را روی آیات دیگر هم پیاده سازی کنید. 


ادامه مطلب