شرح کامل علت فوت مهرداد اولادی

به گفته مسئولان بیمارستان علت فوت ایست قلبی بوده است؛ همان چیزی که هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس را هم از فوتبال ایران گرفت. 

شرح کامل در ادامه مطلب....

ادامه مطلب