دانلود مداحی های تصویری محرم 93 حاج محمود کریمی با کیفیت عالی

در این پست وِیژه از سایت مقربین مداحی های تصویری محرم سال 1393 حاج محمود کریمی را به تفکیک شب به شب با لینک مستقیم و کیفیت بسیار عالی برای دانلود قرار داده ایم.در این پست هم مداحی های تصویری محرم 93 حاج محمود کریمی در هیئت ثارالله (ع) به صورت کامل پوشش داده شده است هم هیئت رایة العباس (ع).

شب اول محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.85 مگابایت]
دریافت بخش 2 [12.30 مگابایت]
دریافت بخش 3 [9.54 مگابایت]
دریافت بخش 4 [11 مگابایت]
دریافت بخش 5 [12.52 مگابایت]
دریافت بخش 6 [14.48 مگابایت]
دریافت بخش 7 [17.21 مگابایت]
دریافت بخش 8 [12.86 مگابایت]
دریافت بخش 9 [22.57 مگابایت]

شب دوم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.85 مگابایت]
دریافت بخش 2 [20.75 مگابایت]
دریافت بخش 3 [12.33 مگابایت]
دریافت بخش 4 [20.91 مگابایت]
دریافت بخش 5 [15.92 مگابایت]
دریافت بخش 6 [10.37 مگابایت]
دریافت بخش 7 [15 مگابایت]
دریافت بخش 8 [9.40 مگابایت]
دریافت بخش 9 [27.68 مگابایت]

شب سوم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [55.59 مگابایت]
دریافت بخش 2 [13.67 مگابایت]
دریافت بخش 3 [7.87 مگابایت]
دریافت بخش 4 [8.75 مگابایت]
دریافت بخش 5 [5.25 مگابایت]
دریافت بخش 6 [13.90 مگابایت]
دریافت بخش 7 [9.23 مگابایت]
دریافت بخش 8 [10.81 مگابایت]
دریافت بخش 9 [30.40 مگابایت]

شب چهارم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.86 مگابایت]
دریافت بخش 2 [7.83 مگابایت]
دریافت بخش 3 [8.30 مگابایت]
دریافت بخش 4 [14.23 مگابایت]
دریافت بخش 5 [6.53 مگابایت]
دریافت بخش 6 [8.16 مگابایت]
دریافت بخش 7 [19 مگابایت]
دریافت بخش 8 [5.50 مگابایت]
دریافت بخش 9 [10 مگابایت]

شب پنجم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.86 مگابایت]
دریافت بخش 2 [8.33 مگابایت]
دریافت بخش 3 [26.92 مگابایت]
دریافت بخش 4 [9.74 مگابایت]
دریافت بخش 5 [8.78 مگابایت]
دریافت بخش 6 [8 مگابایت]
دریافت بخش 7 [8 مگابایت]
دریافت بخش 8 [13.71 مگابایت]
دریافت بخش 9 [28.90 مگابایت]

شب ششم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.8 مگابایت]
دریافت بخش 2 [37.6 مگابایت]
دریافت بخش 3 [28 مگابایت]
دریافت بخش 4 [7.56 مگابایت]
دریافت بخش 5 [9 مگابایت]
دریافت بخش 6 [10 مگابایت]
دریافت بخش 7 [5.80 مگابایت]
دریافت بخش 8 [14.9 مگابایت]
دریافت بخش 9 [12.6 مگابایت]

شب هفتم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.86 مگابایت]
دریافت بخش 2 [36.56 مگابایت]
دریافت بخش 3 [33.24 مگابایت]
دریافت بخش 4 [11.19 مگابایت]
دریافت بخش 5 [19.97 مگابایت]
دریافت بخش 6 [6.36 مگابایت]
دریافت بخش 7 [27.37 مگابایت]

شب هشتم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.85 مگابایت]
دریافت بخش 2 [24.54 مگابایت]
دریافت بخش 3 [19 مگابایت]
دریافت بخش 4 [14.54 مگابایت]
دریافت بخش 5 [5.36 مگابایت]
دریافت بخش 6 [14.20 مگابایت]
دریافت بخش 7 [10 مگابایت]
دریافت بخش 8 [6 مگابایت]
دریافت بخش 9 [14.12 مگابایت]

شب نهم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.85 مگابایت]
دریافت بخش 2 [11.36 مگابایت]
دریافت بخش 3 [9 مگابایت]
دریافت بخش 4 [36.16 مگابایت]
دریافت بخش 5 [13.33 مگابایت]
دریافت بخش 6 [14.65 مگابایت]
دریافت بخش 7 [18.63 مگابایت]
دریافت بخش 8 [28.31 مگابایت]

شب دهم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

به صورت تصویری منتشر نشده هنوز...

شب یازدهم محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت ثارالله (ع)(مسجد امام الهادی)

دریافت بخش 1 [57.53 مگابایت]
دریافت بخش 2 [18.88 مگابایت]
دریافت بخش 3 [14.22 مگابایت]
دریافت بخش 4 [13.49 مگابایت]
دریافت بخش 5 [7.13 مگابایت]
دریافت بخش 6 [18.37 مگابایت]
دریافت بخش 7 [8.28 مگابایت]
دریافت بخش 8 [18.42 مگابایت]
دریافت بخش 9 [17 مگابایت]


دهه اول محرم 1393 حاج محمود کریمی تصویری-هیئت رایة العباس (ع)

(حسینیه امام زاده علی اکبر (ع) - چیذر)

شب اول:
روضه
33,200 کیلوبایت
سینه زنی - شب اول رسیده
16,855 کیلوبایت
سینه زنی
7,445 کیلوبایت

شب دوم:
روضه
43,468 کیلوبایت
واحد - بریم نمون اینجا دلم شور می زنه
6,064 کیلوبایت
سینه زنی - ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من
11,745 کیلوبایت

شب سوم:
روضه
43,221 کیلوبایت
سینه زنی - نوحه خوانی عربی
19,162 کیلوبایت
سینه زنی - وقتی از رو نیزه افتادی رو خاک
13,783 کیلوبایت
سینه زنی -  بسم الله ای ...
14,551 کیلوبایت
سینه زنی - یا خامس آل الله ، یا اباعبدالله
8,008 کیلوبایت

شب چهارم:
روضه
41,151 کیلوبایت
سینه زنی - تو غم این حرم داری
41,526 کیلوبایت

شب پنجم:
روضه
40,119 کیلوبایت
رجزخوانی
8,230 کیلوبایت
سینه زنی - روزای دفاع چه روزایی بود
5,331 کیلوبایت

شب ششم:
روضه
40,119 کیلوبایت
سینه زنی واحد عربی
10,393 کیلوبایت
سینه زنی - ثمر نیاز دل علی
15,071 کیلوبایت
روضه - قرص ماه حسین
45,018 کیلوبایت

شب هفتم:
روضه
34,190 کیلوبایت

شب هشتم:
روضه
53,022 کیلوبایت

شب نهم:
روضه
50,817 کیلوبایت
روضه - حضرت عباس
53,377 کیلوبایت

شب دهم:
روضه
45,712 کیلوبایت
 سینه زنی - ظهر عاشورا شد
19,510 کیلوبایت

منایع:

مقربین+آوینی+www.saralah.netبرای دیدن پست دانلود محرم 93 حاج محمود کریمی(صوتی) (کلیک کنید)