دانلود مجموعه صوتی خاطرات شهید حسین خرازی

دانلود مجموعه صوتی 56 قسمتی با موضوع خاطرات شهید حاج حسین خرازی فرمانده رشید لشکر 14 امام حسین(ع) را از دست ندهید.رهبر معظم انقلاب در مورد ایشان مى‌فرمایند: او (حسین خرازى) سردار رشید اسلام و پرچمدار جهاد و شهادت بود که با ذخیره‌اى از ایمان و تقوا و جهاد وتلاش شبانه‌روزى براى خدا و نبرد بى‌امان با دشمنان اسلام، در آسمان شهادت پرواز کرد و بر آستان رحمت الهى فرود آمد و به لقاءالله پیوست..عنوان 2دقیقه
خاطرات شهید خرازی17
خاطرات شهید خرازی16
خاطرات شهید خرازی1
خاطرات شهید خرازی2
خاطرات شهید خرازی3
خاطرات شهید خرازی4
خاطرات شهید خرازی5
خاطرات شهید خرازی6
خاطرات شهید خرازی7
خاطرات شهید خرازی8
خاطرات شهید خرازی9
خاطرات شهید خرازی10
خاطرات شهید خرازی11
خاطرات شهید خرازی12
خاطرات شهید خرازی13
خاطرات شهید خرازی14
خاطرات شهید خرازی15
خاطرات شهید خرازی18
خاطرات شهید خرازی19
خاطرات شهید خرازی20
خاطرات شهید خرازی21
خاطرات شهید خرازی22
خاطرات شهید خرازی23
خاطرات شهید خرازی24
خاطرات شهید خرازی25
خاطرات شهید خرازی26
خاطرات شهید خرازی27
خاطرات شهید خرازی28
خاطرات شهید خرازی29
خاطرات شهید خرازی30
خاطرات شهید خرازی31
خاطرات شهید خرازی32
خاطرات شهید خرازی33
خاطرات شهید خرازی34
خاطرات شهید خرازی35
خاطرات شهید خرازی36
خاطرات شهید خرازی37
خاطرات شهید خرازی38
خاطرات شهید خرازی39
خاطرات شهید خرازی40
خاطرات شهید خرازی41
خاطرات شهید خرازی42
خاطرات شهید خرازی43
خاطرات شهید خرازی44
خاطرات شهید خرازی45
خاطرات شهید خرازی46
خاطرات شهید خرازی47
خاطرات شهید خرازی48
خاطرات شهید خرازی49
خاطرات شهید خرازی50
خاطرات شهید خرازی51
خاطرات شهید خرازی52
خاطرات شهید خرازی54
خاطرات شهید خرازی53
خاطرات شهید خرازی55
خاطرات شهید خرازی56