دانلود آموزش حفظ قران توسط استاد مهدی بحرالعلوم

آموزش حفظ قران توسط استاد مهدی بحرالعلوم شامل 5 فایل صوتی میباشد که در ادامه مطلب میتوانید انها را با لینک مستقیم دانلود کنید.


توضیحاتحجمدریافت
آموزش-حفظ-استاد-مهدی-بحرالعلوم-بخش-۱-قسمت اول7.072kb
اموزش-حفظ-استاد-مهدی-بحرالعلوم-بخش-۱-قسمت دوم7.746kb
آموزش-حفظ-استاد-مهدی-بحرالعلوم-بخش-۲-قسمت اول7.936kb
آموزش-حفظ-استاد-مهدی-بحرالعلوم-بخش-۲-قسمت دوم7.109kb
اموزش-حفظ-استاد-مهدی-بحرالعلوم-بخش-۳4.612kb
منبع:shefa-qoran.ir